Studiedag communiceren met kinderen

Zodra je met kinderen bezig bent, ben je met ze aan het communiceren. Communiceren met kinderen doen we al vanaf dat ze geboren zijn, zo proberen we een lach van een baby te winnen door gekke geluiden te maken of rare gezichten te trekken, tot grote vreugde als dit ook lukt. Communiceren gebeurt op allerlei manieren. Zo kun je met geluid communiceren, maar ook zonder geluid. Verbaal en non verbaal. Binnen uw kinderopvang is er niet alleen communicatie tussen pedagogisch medewerker en de kinderen, maar ook binnen het team van pedagogisch medewerkers en laten we de communicatie met ouders/verzorgers niet vergeten. Van belang is dat dit in alle gevallen goed verloopt. Immers als de communicatie binnen het team niet goed verloopt heeft dat niet alleen effect op de sfeer, maar zeker ook op het gedrag van de kinderen en zullen ouders minder te spreken zijn over uw opvang. In deze praktische studiedag effectief communiceren met kinderen zullen wij dan ook de communicatie binnen het team en met de ouders meenemen, juist omdat dit effect heeft op de manier van communiceren met de kinderen. In deze praktische studiedag zult u een heleboel herkennen. Vooral de valkuilen willen nog weleens voor veel herkenning en hilarische momenten zorgen.

Data en kosten op aanvraag.

Nog even op een rij wat je o.a. met de studiedag communiceren met kinderen kunt:

 • Het anders bekijken van gedrag van zowel kinderen als je collega's.
 • Het belang inzien van duidelijke regels en richtlijnen en de tot stand koming hiervan.
 • Je ervaart dat samenwerking en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Je krijgt inzicht in je eigen waarden, normen en overtuigingen.
 • Je leert dat samenwerking en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Nog even op een rij wat er o.a. aan bod komt tijdens de studiedag communiceren met kinderen:

 • Verschillende manieren van communiceren met kinderen.
 • Verschillende leeftijdsfases en communicatie.
 • Communicatie binnen het team.
 • Communicatie met ouders.
 • Valkuilen in communicatie met kinderen.
 • Hoe effectief te communiceren binnen uw kinderopvang.
 • Bespreken van casussen en praktisch hiermee aan de slag.

 • Onze studiedagen en trainingen zijn altijd ineractief! Leren door doen! Wij beloven u dat uw mederwerkers vol inspiratie naar huis gaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om samen te sparren naar dat wat uw team nodig heeft.
De studiedag communiceren met kinderen is voor pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang.