Algemene voorwaarden

Kinderprof is een handelsnaam die valt onder Kindergevoel

 •  
 • Na het inschrijven ontvang je direct via e-mail een bevestiging. In dezelfde week ontvang je een factuur met betalingsgegevens. Bedragen genoemd op de website en hieronder zijn incl. BTW.
 • De bedragen voor de trainingen zijn:
  • – Zeker in Balans faalangst € 445,-
  • – Sociale vaardigheden Ben, Juul en Mo € 445,-
  • – Ontspanningscoach voor kinderen € 695,-
  • – Concentreren is te leren € 225,-
 • Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer. De factuur dient binnen 14 dagen op rekening van Kinderprof te staan. Wanneer het cursusgeld niet voorafgaand aan de opleiding of training door Kinderprof is ontvangen, kan Kinderprof je deelname aan de cursus weigeren.  
 • Bij onvoldoende deelnemers kan de cursus worden geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald. Minimaal 4 deelnemers is vereist om de cursus door te laten gaan. Uiteraard wordt dit tijdig (minimaal 3 weken voor aanvang gemeld).
 • De deelnemer/consument heeft een bedenktijd van 14 dagen en heeft daarmee het recht binnen 14 dagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren.
 • Ontbinding van je inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het cursusgeld voor gemaakte kosten.
 • Bij ontbinding van je inschrijving binnen 8 weken voor de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je voortijdig de cursus beëindigt.
 • Annulering van deelname aan een cursus door overmacht is mogelijk, mits dit aangetoond kan worden. In overleg kun je aan een nieuwe cursus meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk.
 • Wanneer je een cursusdag niet aanwezig kunt zijn, kun je dit via e-mail of telefonisch doorgeven, echter minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is in overleg mogelijk.
 • Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Kinderprof het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
 • Indien een training fysiek, door omstandigheden die buiten de controle van Kinderprof liggen, geen doorgang kan vinden, dan zal de training online worden verzorgd. Kinderprof zal er, met uiterste inspanning, voor zorgen dat de kwaliteit ook online wordt gewaarborgd. Als de deelnemer besluit toch liever te willen kiezen voor een fysieke training, dan heeft hij/zij de mogelijkheid de training op een ander tijdstip in te halen. Mocht deze situatie zich door overmacht voordoen, dan is restitutie van de reeds betaalde trainingskosten niet mogelijk..
 • Bij ziekte of uitval van de docente voor een cursusdag zal Kinderprof je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Kinderprof zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.
 • Copyright van de syllabus ligt bij Kinderprof. De syllabus met de theorie die worden ontvangen, worden eigendom van de getrainde. Echter de inhoud van de syllabus blijft intellectueel eigendom van Kinderprof en mag derhalve niet gekopieerd worden, met uitzondering van de werkbladen voor gebruik voor het geven van kindtrainingen en mits de naam Kinderprof daarop blijft staan.
 • Deelname aan een cursus van Kinderprof geschiedt volledig op eigen risico en je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen. Kinderprof kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van jouw handelen.
 • Kinderprof is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Kinderprof aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.