Kinderprof, handelsnaam: Kindergevoel en Feel-Fine, is de eigenaar van de website: kinderprof.nl. Het is ons beleid om respectvol om te gaan met de privacy van websitebezoekers en de informatie die verzameld wordt op onze website via het contactformulier.

Heb je vragen over datgeen dat onderstaand is beschreven dan kun je contact opnemen met: Maaike van den Busken, via: info@kinderprof.nl  

Persoonlijke gegevens

Verzamelen van persoonlijke informatie en gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Persoonsgegevens worden ook verwerkt voor

het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De gegevens worden opgeslagen in onze database.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Neem dan contact met ons op! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via: info@kinderprof.nl

  • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: dit is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover vanaf 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Indien bezoekers van de website van kinderprof ervoor kiezen om het contactformulier in te vullen, vereist dit dat wij deze gegevens verwerken. Deze data wordt alleen gebruikt om contact op te nemen. Deze data wordt niet openbaar gemaakt.

Bescherming van bepaalde persoonlijke identificeerbare informatie

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Kinderprof openbaart persoonlijke informatie alleen aan haar medewerkers, gecontracteerden en aangesloten organisaties die deze informatie nodig hebben om de gevraagde interactie uit te voeren uit naam van Kindeprof. Met genoemde personen is contractueel afgesproken dat zij deze data niet verstrekt aan anderen. Kinderprof verkoopt of verhuurt deze data niet.

Kinderprof neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang hebben, gebruik kunnen maken- of persoonlijke informatie kunnen vernietigen. Kinderprof onthult potentieel persoonlijk identificeerbare informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, ander overheidsverzoek of wanneer Kinderprof in goeder getrouw geloofd dat openbaring noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van vandenbusken, derden of het grote publiek te beschermen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Kinderprof. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Overige gegevens

Websitebezoekers

Kinderprof verzamelt niet-persoonlijke informatie die webbrowsers en servers standaard beschikbaar stellen. We doen dit om de gebruikerservaring van de website te kunnen verbeteren en om prestaties van (online) marketingcampagnes te kunnen herleiden.  We doen dit aan de hand van web-analytics software. Deze software verzamelt geanonimiseerde gegevens omtrent een websitebezoek. Bijvoorbeeld de bron van herkomst van een bezoek (een campagne of link vanaf een andere webpagina) of de bekeken websitepagina’s.

Uitsluiten van gegevensverzameling

Wil je voorkomen dat geanonimiseerde gegevens worden vastgelegd door de web analytics tool: “Google Analytics” in cookies? Dan kun je hiervoor een plug-in installeren in uw webbrowser. Dit kan via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien je helemaal geen cookies wenst te accepteren tijdens een bezoek aan kinderprof.nl, dien je de privacy instellingen van de gebruikte browser(s) aan te passen.

  • Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”.
  • Voor Firefox: ga naar Extras > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit.

Veranderingen aan de privacy policy

Alhoewel de meeste aanpassingen klein zullen zijn, kan Kinderprof van tijd tot tijd haar privacy policy aanpassen. Wij moedigen onze websitebezoekers aan om deze pagina van tijd tot tijd door te nemen.

Cookies

Cookies op de website van Kinderprof

Om onze websitebezoekers meer service te bieden gedurende het bezoeken van kinderprof.nl maken wij gebruik van cookies. Een cookie is informatie die een website opslaat op de computer van een websitebezoeker. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak deze site – en welke pagina’s – worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om surfgedrag te volgen. Zo kunnen we relevantere advertenties laten zien. Dankzij cookies zijn advertenties zoveel mogelijk aangepast aan je interesses.

Ten alle tijden kun je opgeslagen cookies verwijderen van de computer. Dit is gemakkelijk te doen. Houd er wel rekening mee dat voorkeuren opnieuw ingesteld moeten worden of dat je op bepaalde websites opnieuw moet inloggen na het verwijderen van de cookies. Onderstaand en op de volgende pagina worden de gebruikte cookies op de website van Kinderprof beschreven.

Analytische cookies
Met dit type cookies verzamelt Kinderprof met behulp van derden, zoals Google Analytics statistieken over het gebruik van de website. Hierdoor kunnen we de website verbeteren, wat zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring.

Onderstaand worden de gebruikte Analytische cookies beschreven.

CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).2 jaar

Advertentiecookies

Dit zijn cookies van derde partijen die geplaatst worden op onze website. De informatie die deze cookies verzamelt, zorgt ervoor dat we een websitebezoeker opnieuw kunnen bereiken aan de hand van bijvoorbeeld het bezoeken van een bepaalde pagina of het uitvoeren van een specifieke handeling.

Met cookies kan een advertentieserver een computer herkennen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren, waarvan zij denken dat deze voor een bezoeker interessant zijn.

Onderstaand worden de gebruikte advertentie cookies beschreven.

CookieDoelOpslagperiode
Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xsCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van de DDMA te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).Max 1 jaar
LinkedInWe gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table.Een aantal cookies met verschillende vervaldata, raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie.