Klachtenregeling Kinderprof

Over kinderprof

Kinderprof probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Kinderprof deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Kinderprof en haar cursist(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

 

Het indienen van een klacht

 • Dien je klacht zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail in.
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de training die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Brief aan: Kinderprof, Achterdijk 23A, 1191 JH, Ouderkerk aan de Amstel
Per e-mail aan: info@kinderprof.nl

 

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • Kinderprof registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de juiste persoon terecht komt.
 • Je ontvangt binnen zeven dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen. Indien er een conflict rijst over de klacht van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict zelf op te lossen dan schakelen zij een mediator in. Bij mediation proberen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, een mediator, een oplossing te vinden voor de gerezen problematiek. De mediator dient geregistreerd te zijn in het MfN register. Kinderprof wijst Mediation in Business uit Ouderkerk aan de Amstel aan als onafhankelijke mediator. De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.
 • De uitspraak van deze mediator is bindend voor Kinderprof. Eventuele consequenties worden door Kinderprof binnen 2 weken afgehandeld.
 • Klachten worden binnen 1 maand behandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Documenten worden 2 jaar bewaard.

Wanneer Kinderprof verantwoordelijk blijkt te zijn, zal de klacht aanleiding zijn voor structurele verbetering in de organisatie van Kinderprof.

 

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Kinderprof hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over training die langer dan een maand geleden is gevolgd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.